طرح فروش شگفتانه بایامکس

شرکت ترناسیستم با هدف حمایت از همکاران گرامی طرح فروش ویژه همکاران خود را آغاز کرده است.

شرایط استفاده از این طرح به شرح زیر خواهد بود:

1- این طرح مختص نمایندگان و عوامل فروش ترناسیستم است 
2- مدت این طرح 15 روز کاری است
3- تسویه فاکتور های این طرح به صورت نقدی است
4- همکاران پیش از ثبت سفارش برای استفاده از این طرح باید نسبت به تسویه حساب های گذشته طبق توافق انجام شده اقدام کرده باشند