سوالات متداول برای دستگاه بارکدخوان

مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج می کنند، کدامند؟

آسیب و ضربه فیزیکی به دستگاه
آسیب حاصل از نوسانات برق
استفاده از کابل های ارتباطی و آداپتور متفرقه به جای کابل و آداپتور اصلی
در صورت مخدوش شدن سریال دستگاه از گارانتی خارج می شود
آداپتور و کابل شامل گارانتی نیست

خاموش کردن دستگاه بارکدخوان چگونه انجام می شود؟

با جدا کردن کابل از پورت USB، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود

راه اندازی مجدد دستگاه بارکدخوان چگونه انجام می شود؟

اگر بارکد خوان دچار اختلال در عملکرد شد ، برای راه اندازی مجدد کابل را جدا و سپس دوباره متصل کنید

شرایط تمیز کردن لنز دستگاه بارکدخوان کدام است؟

شیشه لنز باید همیشه تمیز باشد

از برخورد اجسام زبر و خشن با شیشه لنز جلوگیری کنید

برای تمیز کردن شیشه لنز از دستمال نرم با رطوبت کم استفاده کنید

مایعات تمیز کننده را بر روی شیشه لنز اسپری نکنید

روشن کردن دستگاه بارکدخوان چگونه انجام می شود؟

با اتصال کابل به پورتUSB، دستگاه پس از چند ثانیه به طور خودکار روشن می شود

شرایط نگهداری دستگاه بارکدخوان چیست؟

از تماس دستگاه با رطوبت جلوگیری کنید
کابل دستگاه را تحت فشار قرار ندهید
از اتصال دستگاه به محافظ برق اطمینان حاصل کنید
از استفاده دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید
ارت مناسب برای دستگاه تامین کنید
حتما از درایور های اصلی دستگاه استفاده کنید